Το εργαστήριο πληροφορικής στεγάζεται σε μια αίθουσα 70 τ.μ. περίπου. Διαθέτει:

  • 1 server με Windows 2008 NT
  • 12 σταθμούς εργασίας με Windows 10
  • 1 Βιντεοπροβολέα
  • Ηχοσύστημα
  • 2 κλιματιστικά