Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Ώρα Ελλάδος

Η Ώρα είναι:

Δημοσιεύσεις

Επισκέπτες

Σήμερα: 18

Χθές: 14

Εβδομάδα: 217

Μήνας: 57

Συνολικά: 57321

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Αρχείο Άρθρων

booked.net

QR-Code Ιστοσελίδας

Μαρούσι, 23-12-2021
Τ.Κ.Πόλη:151 22ΜΑΡΟΥΣΙ
Φ.251/168746/Α5

ΘΕΜΑ:ΓνωστοποίησηδημοσίευσηςστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςτηςυπ ́αριθμ.Φ.251/165669/Α5/17-12-2021(ΦΕΚ6068Β ́/22-12-2021)ΥπουργικήςΑπόφασηςπουαφοράσυντελεστέςΕλάχιστηςΒάσης Εισαγωγής(Ε.Β.Ε.)σχολών,τμημάτωνήεισαγωγικώνκατευθύνσεων,καθώςκαισυντελεστέςΕλάχιστηςΒάσης Εισαγωγής(Ε.Β.Ε.)ειδικώνμαθημάτωνκαιπρακτικώνδοκιμασιώνπανελλαδικώνεξετάσεων2022καιεφεξής.

ΣαςγνωρίζουμεότιδημοσιεύτηκεστοΦΕΚ6068/τ.Β’ηυπ ́αριθμ.Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 ΥπουργικήΑπόφαση(ΑΔΑ:Ω5Λ046ΜΤΛΗ-Φ50)μετουςσυντελεστέςΕλάχιστηςΒάσηςΕισαγωγής(Ε.Β.Ε.) σχολών,τμημάτωνήεισαγωγικώνκατευθύνσεων,καθώςκαιτουςΣυντελεστέςΕλάχιστηςΒάσηςΕισαγωγής (Ε.Β.Ε.)ειδικώνμαθημάτωνκαιπρακτικώνδοκιμασιώνγιατηνσυμμετοχήτωνυποψηφίωντωνπανελλαδικών εξετάσεωνστηδιαδικασίαεπιλογήςγιαεισαγωγήσταΑ.Ε.Ι.,στιςΑ.Ε.Α.,στιςσχολέςτωνΑ.Σ.Ε.Ι.καιΑ.Σ.Σ.Υ., στηΣ.Σ.Α.Σ.,στιςσχολέςτηςΑστυνομικήςκαι ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας,στιςΑ.Ε.Ν.,στιςσχολέςΔοκίμων ΣημαιοφόρωνΛιμενικούΣώματοςκαιΛιμενοφυλάκωνκαιστιςΑ.Σ.Τ.Ε.τουΥπουργείουΤουρισμού,απότο ακαδημαϊκόέτος2022-2023καιεφεξής.

Παρακαλούμεγιατησχετικήενημέρωσητωνυποψηφίωνμεκάθεπρόσφοροτρόπο(όπωςενημέρωση σταΤμήματατηςτελευταίαςτάξηςτουΛυκείου,ανάρτησηστηνιστοσελίδατηςυπηρεσίαςσας,καθώςκαιστον πίνακαανακοινώσεων)

ΗΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΤΡΟΥ

Εσωτερική Αυτοαξιολόγηση

200 Χρόνια από το 1821

Η καθ΄ ημάς Μικρά Ασία

Σχολείο Πρέσβης

Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο

Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο

Σύνδεσμοι Πολιτισμού ΥΠΑΙΘ