Διαβάστε τον εσωτερικό Κανονισμό Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών